Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Lisans

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür Bürosu’nun, Uluslararası Eğitim Enstitüsü (Institute of International Education) işbirliği ile her yıl yayınladığı Open Doors raporuna göre,  Amerika’daki yabancı öğrenci sayısı 2014-2015 akademik yılında 886.052’e ulaşmıştır. Türkiye, Amerika’ya öğrenci gönderen ülkeler sıralamasında 10.821 öğrenci ile tüm dünyada 11., Avrupa’da 1. sırada yer almaktadır.

Amerika’da üniversiteler, devlet (eyalet) ve özel üniversiteler olarak ikiye ayrılmaktadır. Alınan eğitim ve diplomaların geçerliliği bakımından, devlet ve özel üniversiteler arasında fark bulunmamaktadır, önemli olan üniversitelerin akredite olması, yani diplomalarının geçerli olmasıdır. Amerika’daki üniversitelerin sayısı 4.500’den fazladır. Bu üniversiteler, dünya çapında sundukları imkânlar, kaynaklar ve öğretim kadrolarının kalitesiyle bilinmektedirler. Eğitim sisteminin yapısı nedeniyle, her biri farklı coğrafi bölgelerdeki okulların eğitim müfredatını denetleyen, bölgesel akreditasyon kuruluşları ile bir de bağımsız akreditasyon kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlar vasıtasıyla, Amerika’daki okulların eğitim kaliteleri denetlenerek eğitim standartlarının sürekliliği sağlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, araştırma, teknoloji ve bilimin birçok dalında liderdir. Amerika’da eğitim görürken teknolojideki en son gelişmelere ve yapılan en güncel araştırmalara tanıklık etme fırsatınız olur. Eğitiminize devam edeceğiniz üniversiteler de size alanınızda öncü araştırmacı ve profesörlerle tanışma ve birebir çalışma imkânları sağlar.

Amerikan eğitim sistemi içerisinde yer alan üniversite ve enstitüler, akademik ve sosyal çevreleri, kabul koşulları, eğitim programları ve seviyeleri gibi farklı konularda öğrencilere çeşitlilik sunarlar. Yaşam ve eğitim masrafları üniversiteden üniversiteye, şehirden şehire farklılık gösterirken, üniversitelerin sağladıkları maddi destek imkânları yabancı öğrencilerin de bu çeşitlilikten faydalanmasına olanak tanır.

Amerika’daki üniversitelerin en önemli özelliklerinden biri öğrencilere ders seçimi konusunda esneklik sağlamasıdır. Amerika’daki eğitimlerine liseden sonra meslek yüksekokullarında (Community College veya Junior College) başlayan öğrenciler, iki yılı tamamladıktan sonra dört yıllık bir üniversiteye geçiş yapabilmektedirler. Bu, son yıllarda hem Amerikalı hem de uluslararası öğrenciler arasında tercih edilen bir yol olmuştur. Amerika’daki okullar ayrıca öğrencilere kendi okullarında verilmeyen bir dersi çevredeki bir okuldan alma imkânını da sağlarlar. Birçok öğrenci kampüste ya da kampüse yakın mahallelerde yer alan evlerde yaşamayı seçer. Hem kampüste hem de kampüs dışında öğrencilerin katılabileceği geziler, seminerler, sosyal kulüpler, spor ve sanatla ilgili programlar, öğrencilerin yeni insanlarla tanışarak, farklı kültürler ve ülkeler hakkında bilgi sahibi olabileceği ortamlar olur ve bu ortamlar öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkı sağlar. Eğitiminize beraber devam edeceğiniz farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere, kendi kültürünüzü, değerlerinizi ve ülkenizi tanıtma şansınız olacaktır. Farklı kültürleri tanıyarak edineceğiniz tecrübe ve bilgi birikiminiz, Amerika’da alacağınız eğitim ile kariyerinizde global bir vizyona sahip bir birey olarak yetişme şansını size sunar. Bu anlamda, dünyanın neresine giderseniz gidin geçerli bir diplomanız ve bir o kadar değer gören akademik geçmişiniz olur. Bütün bunlara ek olarak, Amerika’da eğitim alırken anadilin İngilizce olduğu bir ortamda yaşamak ve eğitim görmek, İngilizce dil becerilerinizin de hızlı bir şekilde ilerlemesine imkân sağlar. (*Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu)

Amerika Birleşik Devletleri’nde Graduate Study olarak adlandırılan lisansüstü eğitimin ilk basamağı yüksek lisans derecesidir. Lisans öğreniminden sonra, genel olarak 30-36 kredinin tamamlanmasını ve genellikle bir yüksek lisans tezinin hazırlanmasını gerektirir. Bazı yüksek lisans programlarında, tez yerine bitirme sınavına girilerek yüksek lisans derecesine sahip olunur. Yüksek lisans derecesi, Sosyal Bilimler alanları için Master of Arts (M.A.), Fen ve Mühendislik alanları için Master of Science (M.S.) olarak verilir. Ancak, bazı yüksek lisans dereceleri Master of Fine Arts (MFA), Master of Business Administration (MBA) gibi alanları gösteren kısaltmalarla gösterilir.

Joint Degree ya da Dual Degree Programs altında geçen yüksek lisans programlarında her iki dalda birden eğitime devam etme imkânı bulunmaktadır. Professional Science Masters (PSM) denilen alanlarda (Biyoloji, Matematik, Fizik, Ekosistem, Adli Tıp gibi) yetişmiş bilim adamları, eğer profesyonel iş ortamlarında, örneğin Bioteknoloji firmalarında, hükümet ve özel sektörde çalışmak isterlerse PSM derecelerini tercih edebilirler.  

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar, lisansüstü uzmanlık eğitimleri için Amerika’ya gidebilirler.

Amerika’daki okullara yüksek lisans eğitimi için bireysel başvuru yapacak öğrenciler okulların verdiği burslara başvuruda bulunabilirler. Okulların verdiği burslar dışında, lisans not ortalamaları en az 3.00/4.00 veya 75/100 olan öğrenciler, Fulbright komisyonunun verdiği Yüksek Lisans Bursu’na başvuruda bulunabilirler. Komisyonumuzun verdiği burslar dışında Yüksek Öğrenim KurumuMilli Eğitim BakanlığıTÜBİTAKTürk Eğitim Vakfı gibi  kurumlar ile vakıf ve derneklerin burs imkânları da öğrenciler için bir seçenek olabilir.


Yüksek Lisans programlarına nasıl başvuru yapılır?

Amerika’da yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda listelenmiş konulara dikkat etmeleri gerekir.

1. Yüksek lisans programlarına başvuru yapmak için lisans derecesine sahip olmak gerekir.

2. Lisans mezuniyet not ortalamasının genellikle en az 3,00/4.00 veya 75/100 olması gerekir. Daha düşük not ortalaması ile öğrenci kabul eden okullar da vardır, ancak, bunların sayısı oldukça kısıtlıdır. Okullara başvuru aşamasında üniversitenizin öğrenci işlerinden alacağınız orijinal ingilizce transkriptlerin gönderilmesi gerekmektedir. 

3. İngilizce seviyenizin iyi olması gerekir. Başvuruda istenen TOEFLGRE ve GMAT gibi sınavlardan yüksek bir puan almak gerekmektedir.

4. Başarılı olduğunuz derslerin hocalarından en az üç adet referans mektubu almalısınız. MBA veya LL.M. programlarına başvuruda bulunuyorsanız, çalışmış olduğunuz işyerinden de referans mektubu almalısınız.

5. Öğrencinin kendi alanında yapmış olduğu akademik faaliyetler, ödevler, sunumlar, katıldığı konferanslar, ulusal veya uluslararası yarışmalarda alınmış ödüller, stajlar da programa kabul edilmek için okulların dikkate aldığı belli başlı kriterlerdir.

6. Statement of Purpose veya Personal Statement da denilen ve Amerika’da eğitiminize devam etmeyi düşündüğünüz alan ile ilgili bir komposizyon yazmanız istenecektir. Bu kompozisyonda başvurduğunuz alanı neden istediğinizi, şimdiye kadar bu alana  kendinizi nasıl hazırladığınızı, Amerika’da başvurulan okulda ne gibi bir program izlemek istediğinizi ayrıntılı olarak anlatmanız gerekecektir. Okula başvuru aşamasında göndereceğiniz özgeçmişinizde yer alan diğer bilgilerin dışında yazacağınız bu kompozisyon, sizi okula tanıtacak tek fırsattır; bu bakımdan düzgün ve amaca uygun yazılması çok önemlidir

7. Her okulun başvuru tarihi, programları, program süreleri, sunduğu seçmeli ders olanakları farklılık gösterir. Okul araştırması yaparken okulların ve bölümlerin web sayfalarında bu konuya dikkat etmek gerekir. Fakülte üyelerinden oluşan komitenin sizin kabulünüz hakkında karar verebilmesi için, istenen bütün belgelerin zamanında ulaşması çok büyük önem taşımaktadır.

8. Okulları araştırırken ilk etapta en az 20 okuldan oluşan bir tercih listesi hazırlamalı, daha sonra yapacağınız detaylı araştırma ile bu sayıyı 6-9 okula düşürmelisiniz. Normalde istediğiniz kadar okula başvuru yapabilirsiniz, ancak her okulun Application Fee denilen ve 40-50 Amerikan Doları’ndan başlayıp 250 Amerikan Doları’na kadar çıkan (özellikle MBA Programları) başvuru ücretleri olduğunu unutmamalısınız.

9. Başvuruda bulunduğunuz okulların bursuna başvuruyor olsanız bile, okullar sizden  okulun ücretini ve geçim masraflarını karşılayacağınıza dair finansal yeterlilik belgesi isteyecektir. Bu belge sizin, ailenizin veya size sponsor olan kişinin Türkiye’de çalıştığı  bankadan alınan ve hesabında yeterli para olduğunu gösteren İngilizce bir belge olmalıdır. Bu belgenin orijinal ve güncel olması gerekmektedir.

10. Yüksek lisans başvurusu yapıp, aynı zamanda başvuruda bulundukları bölümün asistanlık burslarından faydalanmak isteyen öğrencilerin daha yüksek not ortalamasına sahip olmaları ve başvuru aşamasında okulun istediği TOEFL, GRE, GMAT gibi testlerden yüksek puan almaları gerekir. Bu tip bursların Amerikalı öğrencilerle beraber uluslararası öğrencilere de açık olduğunu ve rekabetin güçlü olduğunu hatırlatmak isteriz. Her ne kadar asistanlıklar genellikle doktora düzeyinde verilse de, özellikle Temel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik gibi) ile Mühendislik dallarında, Amerikalı öğrencilerin daha az başvuru yapması nedeniyle, asistanlık bulma şansı yabancı öğrenciler için daha fazladır.

11.Başvuruda bulunduğunuz bazı okullar sizinle mülakat yapmak isteyeceklerdir. Bu mülakatlar, üniversitenin Türkiye’de bulunan bir mezunu aracılığı ile yapılabileceği gibi, İnternet üzerinden video bağlantısı ile görüntülü bir şekilde de yapılabilir.

Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, başvuruda bulunacağınız bölüme göre okullar sizden ek belge isteyebilirler. Bu nedenle, öğrencilere başvuruda bulunacakları okulların web sayfalarını dikkatlice incelemelerini tavsiye ediyoruz.

 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Üniversiteler:http://www.topuniversities.com/where-to-study/north-america/united-states/guide

 

Amerika'da Yüksek Lisans

Can Akademi

Müeyyedzade Mah. Serdar-ı Ekrem Cd. No:4 Galata, 34425 Beyoğlu | İSTANBUL

Bize Ulaşın

Tel : 02129636348 - 05533130773
Email : can@akademiko.net

Bizi Takip Edin